Kredyt we frankach, o co chodzi i co z nim robić?

Swój największy rozkwit kredyty frankowe osiągnęły podczas boomu hipotecznego, który miał miejsce w Polsce w latach 2006-2012. Pełnie popularności uzyskały one natomiast w 2008 roku, kiedy kurs franka szwajcarskiego utrzymywał się na rekordowo niskim poziomie. Taka historycznie niska wartość helweckiej waluty zachęcał liczną grupę konsumentów do korzystania z tego rodzaju usług oferowanych przez banki. Na kredyty frankowe zdecydowali się wówczas zwłaszcza ci konsumenci, których nie stać byłoby na spłacanie zaciągniętych zobowiązań w złotówkach. Obecnie obserwujemy rosnącą ilość zapytań. Klienci pytają mam kredyt we frankach co robić?

O co chodzi z kredytami we frankach?

W okresie swojej największej popularności do najliczniej oferowanych konsumentom przez banki (kredyt we frankach PKO S.A. (Własny kąt hipoteczny i NORDEA), Raiffeisen (Polbank), mBank S.A., Millenium Bank S.A., Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.), Santander Bank Polska S.A. (BZ WBK S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ), PEKAO Bank Hipoteczny S.A., Bank PEKAO S.A.) typów kredytów frankowych należały przede wszystkim kredyty indeksowane do waluty obcej (kredyty indeksowane) oraz kredyty denominowane do waluty obcej (kredyty denominowane). Zdarzało się, że niekiedy banki oferowały także swoim klientom zwykłe kredyty walutowe.

Mając na uwadze podstawowe różnice występujące pomiędzy wymienionymi rodzajami kredytów frankowych należy wskazać, że za pomocą kredytu walutowego banki udzielały i wypłacały swoim klientom kwotę kredytu we franku szwajcarskim. We franku następowała także spłata całego zadłużenia. Całkiem inaczej sprawa przedstawiała się natomiast w odniesieniu do umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do kursu franka szwajcarskiego (CHF). W przypadku umów frankowych indeksowanych udzielanie i wypłata przez banki sumy kredytu następowała w polskich złotych (PLN). W takich kredytach przyznana kwota przeliczana była przez banki na walutę obcą, tj. franka szwajcarskiego. Działo się to najczęściej w dniu wypłaty kredytu i według bieżącego kursu wymiany tej waluty. Uzyskana z przeliczenia suma stanowiła wówczas podstawę do ustalenia przez dany bank raty kapitało-kredytowej udzielonego kredytu. Prościej rzecz ujmując w kredytach indeksowanych wysokość rat kapitałowo-odsetkowych kredytu określana była przez bank we franku szwajcarskim, ale spłaty każdej z nich dokonywano w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany franka szwajcarskiego obowiązującego na dany dzień – najczęściej na dzień spłaty raty. 

Natomiast na podstawie umowy kredytowej denominowanej do franka szwajcarskiego banki udzielały swoim klientom kredytów, których wartość wyrażana była we franku szwajcarskim. W takiej sytuacji sam kredyt uruchamiany był w polskich złotych. Spłaty rat kapitałowo-kredytowych klient dokonywał tutaj w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany franka szwajcarskiego na dany dzień – najczęściej na dzień spłaty określonej raty. Na podstawie frankowej umowy kredytowej denominowanej zazwyczaj konsument zobowiązany był do zwrotu na rzecz danego banku kwoty nominalnej udzielonego kredytu, stanowiącej równowartość sumy franka szwajcarskiego przyznanej do jego dyspozycji, odsetek (i/lub) prowizji i innych opłat kredytowych.

Pomimo niewielkich odrębności występujących pomiędzy umowami kredytowymi, które indeksowane są do kursu franka szwajcarskiego, jak i umowami denominowanymi do franka szwajcarskiego należy wskazać, że w obu przypadkach przed ich podpisaniem klient danego banku zazwyczaj nie posiadał pełnej świadomości jakie negatywne konsekwencje mogą nieść za sobą wahania waluty obcej (tj. franka szwajcarskiego). Zasadniczo nie wiedział ona zatem, że niespodziewany i szybki wzrost kursu franka szwajcarskiego może spowodować u niego nagły oraz nieprzewidywalny wzrost zadłużenia wobec banku. Co do zasady „utartą” praktyką było, że w umowach indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego banki stosowały także mechanizmy dowolnego kształtowania kursu waluty, po którym dokonywały następnie przeliczenia poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych przyznanego kredytu (tzw. Tabele kursów – prowadzone przez dany bank). Często banki nie określały również w wyżej wymienionych umowach wszystkich istotnych postanowień umów kredytowych. To wszystko powodowało, że klient banku nie był w stanie przewidzieć jaka kwota będzie finalnie pobrana z jego rachunku bankowego z tytułu udzielonego kredytu. Z tego powodu mógł się czuć on wprowadzony przez bank w błąd. Nie powinna więc dziwić rosną liczba pozwów indywidualnych lub zbiorowych. Potwierdzają to podawane do wiadomości publicznej informacje. Nie bez znaczenia są statystyczne zapytania (kredyt we frankach pozew PKO BP (Własny kąt hipoteczny i NORDEA), Raiffeisen (Polbank), kredyt we frankach pozew mBank S.A., Millenium Bank S.A., Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.), kredyt we frankach pozew zbiorowy Santander Bank Polska S.A. (BZ WBK S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ), PEKAO Bank Hipoteczny S.A., Bank PEKAO S.A., kredyt we frankach pozew zbiorowy ING Bank Śląski).

Kredyt we frankach co robić?

Jeżeli zawarłeś umowę kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego lub denominowanego do franka szwajcarskiego i czujesz się niezadowolony z jej postanowień (i/lub) jesteś niezadowolony z dotychczasowej współpracy ze swoim bankiem, niezwłocznie zgłoś się do eksperta! Ekspert świadczący pomoc prawną dla Frankowiczów indywidualnie przeanalizuje Twoją umowę kredytową pod względem znajdujących się w niej ew. niedozwolonych zapisów. Ekspert, który reprezentuje Kancelarię frankową doradzi również w jaki sposób najskuteczniej pozbyć się kredytu! Od niego dowiesz się o takich zagadnieniach jak koszty pozwu o kredyt we frankach, wyrok TSUE dotyczący kredytu we frankach oraz linii orzeczniczej – kredyty frankowe wyroki 2019,2020 i wreszcie kredyty frankowe wyroki sądu 2021. W sprawach o kredyty frankowe wyroki mBank, PKO BP, NORDEA i Polbank.Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z przyjętą polityką prywatności.