Nieważność kredytu denominowanego lub indeksowanego

Kredyty we frankach szwajcarskich były proponowane klientom. Wskazywano, że jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Niepewne czasy powodują duże wahania na rynkach walutowych. W konsekwencji Frankowicze płacą znacznie wyższe raty, co może prowadzić nawet do kłopotów z regulowaniem innych zobowiązań. Jednak okazuje się, że możliwe jest wyjście z kłopotu, a nawet unieważnienie umowy. Należy jednak wiedzieć jakiego rodzaju mamy kredyt (denominowany czy indeksowany) oraz przeanalizować dokładne zapisy umowy.

Czym jest kredyt denominowany?

W kredycie denominowanym wysokość kredytu jest przedstawiana jako kwota w walucie obcej. Kredytobiorca otrzymuje (co do zasady) pieniądze w polskich złotych po kursie z dnia uruchomienia kredytu. Otrzymywano więc często inną kwotę niż wnioskowana. Jednak zazwyczaj nie powodowało to dużych różnic. Kłopotliwa okazywała się sytuacja w której wnioskowana kwota była wypłacana w transzach. 

Co ważne, kredyt spłacany jest w złotych a rata jest przewalutowana na frank szwajcarski (albo, rzadziej, na inne waluty obce). Oznaczało to, że raty, a w konsekwencji spłacana kwota była bardzo zależna od kursu franka do złotówki.

Czym jest kredyt indeksowany?

Kredyt indeksowany oznacza zobowiązanie, którego znana jest wysokość od początku. Przyznana kwota kredytu była przeliczana na franki szwajcarskie po kursie z dnia uruchomienia kredytu. Wtedy kredytobiorca otrzymywał informacje o kwocie do oddania we frankach szwajcarskich. Następnie kredytobiorca musiał spłacać raty według tabeli kursowej w dniu przewalutowania kolejnych rat. Oznacza to, że wysokość rat w polskich złotych była zmienna.

Niekorzystnym czynnikiem okazywała się dowolność w kursach walutowych. Mimo że kurs bazowy pochodził z międzynarodowych rynków walutowych, czyli była zgodny z rynkowym kursem walut, to zdarzało się, że spready były bardzo wysokie. Powodowało to, że raty były jeszcze większe. Jednak po 26 sierpnia 2011 roku, czyli po wejściu w życie tzw. „ustawy antyspreadowej”, proceder ten został znacząco ograniczony.

Kiedy można stwierdzić nieważność kredytu?

Podstawową przesłanką do stwierdzenia nieważności kredytu we frankach (denominowanego albo indeksowanego) jest stwierdzenie istnienia w umowie niedozwolonej klauzuli umownej (klauzuli abuzywnej). Niewątpliwie taką klauzulą był zapis, który pozwalał na dowolne kształtowanie wysokości rat przez bank. Jednocześnie należy mieć świadomość, że sąd może postanowić bezskuteczność klauzul indeksacyjnych. Wtedy umowa jest dalej ważna, musimy spłacać kredyt, ale zazwyczaj w polskiej walucie i przy niższych odsetkach.

Ostatnie decyzje władz sądowniczych (krajowych i europejskich) sprawiły, że de facto każdy przypadek jest inny i należy go bardzo szczegółowo przeanalizować. Jeśli nie mamy pewności czy należałoby stwierdzić nieważność umowy kredytowej we frankach (albo czy możliwe jest korzystniejsze dla nas rozwiązanie, np. ugoda z bankiem), to warto skorzystać z usług eksperta kancelarii frankowej. Specjaliści od prawa kredytowego dokładnie analizują zapisy umowy i przedstawiają możliwe drogi rozwiązania kwestii. Co ważne, prawie zawsze analiza umowy jest bezpłatna i nie zobowiązuje do współpracy z kancelarią.

KSR Prosperity sp. z o.o., ul. Stanisława Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk, +48 575 247 402Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z przyjętą polityką prywatności.