Odfrankowienie kredytu

Korzystny wyrok wydany przez Europejski Trybunału Sprawiedliwości 3 października 2019 r. sprawił, że wiele osób, które zaciągnęły kredyt we frankach, może uzyskać lepsze warunki spłaty zobowiązania. Trybunał wyznaczył również sądom krajowym kierunek zmian przewidywanego w umowie kursu na średni kurs NBP. Kredytobiorca ma szansę na unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu. Dlatego warto zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby móc podjąć kroki prawne w tym kierunku. Którą opcję wybrać, aby osiągnąć najkorzystniejsze warunki spłaty? O tym w dalszej części artykułu.

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu to potoczne określenie używane przez osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w walucie obcej (we frankach CHF). Związane jest z decyzjami wyroków sądów, jakie zapadają w sprawach kredytów zaciągniętych w walutach obcych. Określenie to dotyczy spraw, w których sąd uznał, że przeliczenia wartości waluty oraz rat na podstawie umowy są niezgodne z prawem. W takim przypadku zobowiązanie wobec banku jest traktowane jako zwykły kredyt hipoteczny (w walucie polskiej), a nie obcej. W przeciwnym razie sądy wydają wyroki zwrot nadpłaconych rat. W przypadku tzw. kredytu indeksowanego kluczowym krokiem w odfrankowieniu jest podważenie klauzul indeksacyjnych. Można to zrobić na podstawie:

  • obarczania odpowiedzialnością za wahania wymiany franka szwajcarskiego (CHF) kredytobiorców (frankowiczów);
  • ustalanie kursu waluty wyłącznie przez bank, co wymusza spłatę znacznie wyższej kwoty w stosunku do ustalonej na początku;
  • znaczne różnice w ustawowej konstrukcji umowy kredytu, związane ze zwrotem kwoty otrzymanej.

Z praktycznego punktu widzenia, kredytobiorca nie może samodzielnie ustalić wysokości kredytu oraz rat do spłaty. Dlatego sądy uważają, że mechanizm udzielania kredytów jest sprzeczny z przepisami i zasadami udzielania takich zobowiązań. Na tej podstawie uznaje się, że w umowach indeksowanych klauzule indeksacyjne są zabronione, a w konsekwencji nieważne. Dlatego odfrankowanie kredytu polega na usunięciu z umowy kredytowej zapisów, które są niezgodne z prawem, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że kredytobiorca od początku trwania umowy spłacał więcej rat niż powinien. Stanowi to podstawę dla sądu do stwierdzenia, że bank nieprawnie przeliczał spłatane raty ze złotówek na franki szwajcarskie. Dlatego frankowicze mają prawo otrzymać nadpłacone raty kredytu, co automatycznie zmniejszy wysokość obecnie spłacanych rat. Podważenie klauzul indeksacyjnych umożliwia unieważnienie kredytu indeksowanego. Dzięki temu kredytobiorca może ubiegać się o zwrot wszystkich spłacanych do tej pory rat.

Najważniejsze korzyści płynąc z odfrankowienia kredytu

Odfrankowanie kredytu dotyczy zarówno już wpłaconych, jak i przyszłych rat. Kredytobiorca może odzyskać od banku nadpłacone raty. To kwota, która może wynieść nawet do kilkuset tysięcy złotych — w zależności od wysokości kredytu. Kolejną korzyścią jest możliwość zmniejszenia obecnych rat. Dlatego przekształcenie kredytu we frankach na złotówkowy może być opłacalne dla kredytobiorcy. Z tego względu coraz więcej osób decyduje się na podjęcie kroków prawnych w tym kierunku.

Od czego zacząć odfrankowanie kredytu?

W praktyce odfrankowienie kredytu wiąże się z wieloma czynnościami prawnymi, ponieważ banki często nie przychylają się do wniosków kredytobiorców o odfrankowienie. Z tego względu muszą oni dochodzić swoich praw w sądach. Mogą wnieść pozew o usunięcie z umowy kredytowej klauzul niezgodnych z prawem. Jest to możliwe jedynie w przypadku kredytu indeksowanego dla waluty obcej. Po spełnieniu tego warunku analizie musi zostać poddana umowa kredytowa, aby sprawdzić, czy rzeczywiście zawiera niedozwolone zapisy, na podstawie których można ją unieważnić. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika, który specjalizuje się w tego typu sprawach. To tzw. pomoc Frankowiczom. Alternatywną możliwością pozostaje bezpłatna analiza umowy przez formularz dostępny na naszej stronie internetowej. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem +48 575 247 402.

Różnice między odfrankowieniem a unieważnieniem umowy kredytowej

W przypadku odfrankowania kredytu sąd usuwa z umowy niedozwolone zapisy, a umowa z bankiem nadal jest zobowiązująca. Jednak w takim przypadku kredyt jest spłacany w złotówkach, a oprocentowanie jest niższe. Frankowicz może uzyskać zwrot nadpłaconych rat, które zostały zawyżone przez bank na podstawie błędnie sformułowanych klauzul. Ma to wpływ na niższe raty i saldo kredytu. Natomiast całkowite unieważnienie umowy, pozwala kredytobiorcy uwolnić od niekorzystnej dla niego umowy z bankiem. W takim przypadku bank zobowiązany jest do zwrotu wszystkich pobranych od kredytobiorcy środków: rat, prowizji od kredytu, kwoty ubezpieczenia oraz wszystkich opłat związanych z zaciągnięciem zobowiązania. Natomiast kredytobiorca musi zwrócić całość otrzymanego kapitału.

W przypadku przewalutowania kredytu wysokość rat może być wyższa, ponieważ bank przelicza franka szwajcarskiego (CHF) na złotówki (PLN). Im wyższa wartość franka w stosunku do złotówki, tym wyższe raty. Dlatego warto zastanowić się, czy korzystać z takiej opcji.

Odfrankowienie kredytu wielu osobom pomaga uniknąć znacznych problemów finansowych. Dlatego w przypadku kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich, warto udać się do specjalisty, który przeanalizuje umowę i doradzi, jakie kroki prawne będą najkorzystniejsze.

Tagi: odfrankowienie, odfrankowienie kredytu, odfrankowienie kredytu prawnik gdańsk, odfrankowienie kredytu warszawa, odfrankowienie kredytu denominowanegoTa strona korzysta z plików cookies zgodnie z przyjętą polityką prywatności.