Lista pozytywnych wyroków

I. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 03-10-2019, sygn. akt
C-260/18 – możliwe unieważnienie umowy

II. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20-06-2018 r., sygn. akt III CZP 29/17 – moment na, który oceniamy klauzule abuzywne, zmiany umowy bez wpływu na roszczenia kredytobiorców

III. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27-11-2019 r., sygn. akt II CSK 483/18 – stwierdzenie abuzywności i tego konsekwencje mają stanowić sankcję dla przedsiębiorcy, odfrankowienie

IV. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21-11-2019 r., sygn. akt XXV C 505/19 – nieważność umowy, obowiązek zwrotu przez bank całości wpłat dokonanych przez klientów, teoria dwóch kondykcji

V. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03-01-2020 r., sygn. akt XXV C 2514/19 – nieważność umowy kredytowej, zastosowanie teorii salda

VI. postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06-08-2019 r., sygn. akt XXV C 355/18 – zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego na czas procesu

VII. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29-10-2019 r. sygn. akt IV CSK 309/18 – odfrankowienie umowy, usunięcie waloryzacji kursem CHF i pozostawienie oprocentowania opartego na LIBOR

Doczytaj artykuł pt. Istotne wyroki w sprawie frankowiczów.

ZACZNIJMY DZIAŁAĆ

Skontaktuj się z nami. Skorzystaj z możliwości bezpłatnej analizy dokumentów. Odpowiadamy w 24h.

Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z przyjętą polityką prywatności.