Spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy

Ci kredytobiorcy, którzy przed laty zaciągnęli kredyty bankowe indeksowane kursem CHF (franka szwajcarskiego), ucierpieli niezwykle mocno, bowiem wysokość rat kredytowych jest silnie uzależniona od kursu walutowego, czyli relacji między złotówką a frankiem szwajcarskim. Wbrew oczekiwaniom tzw. frankowiczów frank szwajcarski bardzo się umocnił – o ile w 2008 roku kurs tej waluty wynosił ok. 2 PLN, to w następnych latach osiągnął on dynamiczne wzrosty i od 2011 roku aż do dziś oscyluje w granicach 4 PLN.

Sytuacja ta jest niezwykle niekorzystna i oznacza dla kredytobiorców obowiązek spłaty znacznie wyższych zobowiązań. Frankowicze jednak nie poddają się i walczą o to, by zredukować poziom zadłużenia, a szansę na osiągnięcie przez nich sukcesu stworzył korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku.  

Wady i zalety spłaty kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy

Część spośród frankowiczów, aby rozwiązać problem, stara się o przewalutowanie kredytu po kursie obowiązującym w dniu zawarcia umowy kredytowej. Precedens tego typu pojawił się przed laty w Chorwacji i oznaczał rozwiązanie problemu wielu tysięcy Chorwatów, którzy także borykali się z problemem kredytów frankowych. Spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy to z pozoru bardzo dobre rozwiązanie, oznacza bowiem spłatę kredytu przy uwzględnieniu znacznie niższego kursu obowiązującego w pierwszej dekadzie obecnego stulecia. Poza tym, taki kredyt byłby spłacany już tylko w polskiej walucie, co wyeliminowałoby ryzyko kursu walutowego.

Czy rozwiązanie tak skomplikowanego i dotykającego wielu kredytobiorców zagadnienia, jakim jest sprawa kredytów we frankach, może być tak proste? Niekoniecznie – choć metoda wydaje się być bardzo atrakcyjną dla poszkodowanych kredytobiorców, należy zwrócić uwagę na jedną ważną kwestię.

Otóż, spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy, zgodnie z polskimi przepisami prawnymi, pociąga za sobą konieczność doliczenia dodatkowego oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR. WIBOR (z ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest to wysokość oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce i służy do ustalania poziomu oprocentowania m.in. kredytów bankowych oraz instrumentów finansowych. Doliczenie dodatkowego oprocentowania obliczanego na podstawie WIBOR może znacząco wpłynąć na wysokość rat (ostatecznie może się nawet okazać, że będą one wyższe niż przed przewalutowaniem). A to jeszcze nie wszystko – operacja przewalutowania może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów np. z tytułu sporządzenia aneksu do umowy czy prowizji za przewalutowanie (może ona wynosić nawet 1,5% salda zadłużenia).

Ponadto, podczas starań o przewalutowanie kredytu bank dokona ponownej weryfikacji sytuacji finansowej kredytobiorcy. W efekcie, przewalutowanie kredytu może oznaczać konieczność zmiany warunków umowy kredytowej polegającej na zwiększeniu marży dla banku.

Podsumowanie

Sprawa kredytów frankowych jest po dziś dzień bardzo medialna i stanowi powód do gorących dyskusji na temat tego, w jaki sposób zostanie rozwiązany spór kredytobiorców z bankami, które udzieliły kredytów bankowych. Być może w niedalekiej przyszłości okaże się, że istnieją inne sposoby rozwiązania problemu niż spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy. Jedno jest pewne – wybór sposobu rozwiązania problemu frankowego powinien być gruntownie przemyślaną decyzją. W tym celu niezbędna może okazać się pomoc doświadczonego prawnika, który będzie reprezentował kredytobiorcę podczas postępowania. Warto korzystać z bezpłatnej analizy umowy kredytu we frankach. W tym celu wskazany jest kontakt telefoniczny +48 575 247 402 lub wysyłka dokumentów przez dostępny na stronie formularz https://www.stop-frank.pl/kontakt/.Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z przyjętą polityką prywatności.